Novas recentes

Tartarugas, coches, cohetes, lagartos…

Comeza a primavera lúdica con moita intensidade!! Nada máis e nada menos que imaxinando que podemos facer coa morea de caixas valeiras que atopamos polo cole...pesamos en tartatugas, coches, cohetes, lagartos, edificios...

Saber máis

Recurso9

O obxectivo do campamento é coidar dos nenos e nenas á vez que lles aprendemos a xestionar o seu tempo libre, ensinándolles a ocupar este con actividades lúdicas e educativas acorde o seu desenvolvemento, inculcando actitudes de respecto, cooperación e tolerancia a través de obradoiros e xogos compartidos.

Os “Programa Lúdicos” para a tempada 2015 e 2016 e a tempada 2016 e 2017 traballarase a través do slogan “COMPARTO OS MEUS TALENTOS” e enfocando as actividades arredor das intelixencias múltiples.

Para a elaboración dos diferentes proxectos baseámonos na concepción de Eisner de que “as artes (a literatura, as artes visuais, a música, a danza, o teatro…) son os medios máis poderosos dos que dispón a nosa cultura para dar intensidade ás particularidades da vida”.

Levaranse a cabo actividades a través das que os nenos e nenas expresarán as súas habilidades, emocións, sentimentos e inquedanzas, de cara a fomentar a creatividade, habilidades comunicativas así como o exercicio de destrezas mentais e das emocións.


Comparto os meus talentos

Deporte: Xogos olímpicos Ames 2016

Deporte: Xogos olímpicos Ames 2016

Trataremos de dar foco a algúns deportes máis minoritarios, dando relevancia a deportistas que, pese a ter en moitas ocasións máis dificultades, gozan de moitísimo menos recoñecemento, sensibilizando respecto das realidades vividas polas persoas con algún tipo de discapacidade.

Saber mais
Cine: Academia de cine

Cine: Academia de cine

O obxectivo principal será axudar a descubrir, exteriorizar e manifestar as capacidades e potencialidades de cada neno e cada nena e como estamos en Nadal cada obra de arte converterase nun agasallo.

Saber mais
Circo: este circo é un desastre

Circo: este circo é un desastre

Nesta primavera lúdica queremos traballar cos nenos e nenas a imaxinación e a creatividade achegándoos ao mundo máxico do circo partindo do conto “Este circo é un desastre” de Miguel Ángel Villar Pinto e que será o título deste lúdico. O fantástico Esnini e o seu circo son un desastre.

Saber mais
Teatro: Arriba o Telón

Teatro: Arriba o Telón

Coa programación que presentamos, queremos crear un ambiente fresco, divertido, onde o único prohibido será “non falar” e aburrirse; e onde terá un papel primordial a educación emocional..

Saber mais

Algunhas das actividades

 • Diverciencia

  Diverciencia

  Explicarémoslles aos nenos e nenas que somos sabios investigadores e para ser sabios investigadores necesitamos CREATIVIDADE e o DESEXO DE APRENDER COUSAS NOVAS a través de experimentos sinxelos, divertidos e fundamentais para comprender a natureza das cousas.
 • Speak&Play

  Speak&Play

  Onde os nenos e nenas se divertirán mantendo un contacto directo e continuado co inglés para potenciar a súa asimilación e comunicación a través dun conxunto variado de actividades.
 • Xogos de presentación

  Xogos de presentación

  Trátase de xogos moi sinxelos que permiten un acercamento e contacto. Fundamentalmente son xogos destinados a aprender os nomes e algunha característica.
 • Xogos cooperativos

  Xogos cooperativos

  Os nenos e nenas xogan cos demais non contra os demais. Xogan para superar desafíos ou obstáculos e búscase a participación de todos. Dáse importancia a metas colectivas e non a metas individuais. Búscase a creación e as suxestións de todos. Búscase desenvolver as actitudes de empatía, cooperación, aprecio e comunicación, ademais da non discriminación ás persoas con dificultades.
 • Xogos de expansión

  Xogos de expansión

  Despois da merenda de media mañá realizaremos todo tipo de xogos, onde os nenos e nenas poidan desenvolver actitudes, condutas ou capacidades de forma autónoma. Crearanse espazos que terán unhas normas básicas de uso pero so recursos que neles atoparemos poderán ser utilizados de forma libre polos nenos e nenas, sempre que manteñan unha actitude de respecto cara ao espazo, os recursos e os compañeiros e compañeiras.Xogos destinados a desenvolver as interrelacións entre os membros dos grupos e os monitores e monitoras.
 • Xogos populares

  Xogos populares

  Traballaremos sobre a idea de que un dos principais puntos en común dos nenos e nenas de diferentes culturas é o xogo. Os distintos tipos de xogo que os nenos e nenas practican son un reflexo da cultura na que viven. Así, por exemplo, ata fai pouco os xogos tradicionais infantís nalgunhas etnias de Papua Nueva Guinea caracterizábanse pola ausencia de gañadores e perdedores. Todo o contrario sucede nos xogos actuais da nosa sociedade occidental onde a competición convértese en moitos casos en moitos casos nun elemento esencial.