Preparando os nosos talentos

A través de diferentes actividades tentarase fomentar nos nenos e nenas a autonomía, a confianza en se mesmos, a toma de conciencia e a confianza nas súas posibilidades.

Cada actividade proposta adaptarase ás características do grupo, tanto polas súas idades como polas súas condicións particulares como son o nivel de participación, gustos e motivación, etc. Así, levaranse a cabo actividades, como por exemplo:

  • Mural colectivo: onde os nenos e nenas van a reflectir os seus nomes e as súas calidades, a través de debuxos e textos, que quedará exposto durante todo o lúdico como obra gráfica do grupo que vai a compartir estes días.
  • Arte colectivo:serán grandes esculturas feitas en grupos, onde se propoñerán desafíos a resolver, como por exemplo a máis estable, a máis alta, a máis creativa, etc
  • Xogos de  comunicación: agora imos máis alá, aprender a expresarse, a comunicarse con tódolos sentidos, a través de dinámicas, tales como; nós humanos; nenos e nenas buxainas, etc.
  • Grandes xogos: Estes xogos aínda que os propoñemos por equipos fomentarán a cooperación sen competitividade, para o cal non vai a ser prioritario gañar, senón a creatividade, o traballo como equipos, a correcta realización das probas e o gozo na participación.
 

Deixa un comentario

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>