• Consulta as bases do programa

    Descarga as Bases

  • EMOCIÓNATE - CONCILIATARDES 17/18

    Na programación deste ano dotarase aos nenos e nenas de Conciliatardes de coñecementos e estratexias para que entendan e xestionen as súas emocións dunha forma óptima ao tempo que aprenden a respectar o estado emocional dos demais nun clima positivo con recursos para afrontar os diferentes conflitos que poidan xurdir.


Conciliatardes. Tardes coa infancia 2017/18

Conciliar é acercar, permitir, compatibilizar, convir, facilitar, posibilitar a realización equilibrada da actividade laboral e a vida familiar das mulleres e dos homes.

Novas Recentes

Videoxogos no centro de Día

O vindeiro xoves 7 de xuño, iremos de visita ao Centro de Día para levar a cabo un taller orientado a dotar aos maiores das competencias necesarias para un desenvolvemento básico das posibilidades que ofertan os videoxogos.

Saber Máis

Arte desde a igualdade

Para profundizar na arte desde unha perspectiva de igualdade, decidimos traballar a figura de Sonia Delaunay, así como elaborar réplicas propias, por parte dos nenos e nenas, de varias das súas obras.

Saber Máis

Bloques temáticos

MEDIOAMBIENTE

MEDIOAMBIENTE

O noso contorno depende directamente dos nosos actos. Aprenderemos hábitos de vida saudables e respectuosos co medioambiente.

Saber Máis
Apoio Escolar

Apoio Escolar

Traballaranse técnicas de estudo a través das cales aprenderan estratexias que lles facilitarán o estudo e farán que se converta nun proceso máis dinámico para que sexan capaces de tomar decisións autónomas.

Saber Máis