Presentación

___________________________________

Neste novo curso do Conciliatardes baixo o título “Emociónate” adentrarémonos no mundo das emocións. Traballando as emocións aprenderán a coñecerse mellor, a distinguir o por que e como se senten, desta forma aprenderán autoregular os seus estados emocionais, básico para o seu benestar e bo funcionamento ao longo de toda a vida.

Programación Temporal de Contidos

A duración de cada un destes bloques temáticos será de aproximadamente dous meses segundo o funcionamento do grupo, necesidades específicas, circunstancias anómalas…

 • CONCIENCIA DAS EMOCIÓNS: Preténdese comprobar que coñecementos previos teñen sobre as emocións cada nena e neno, para dotarlle das capacidades que lles permitan realizar a identificación de cada emoción que experimenten nas diferentes situacións que vivan.
 • REGULACIÓN DAS EMOCIÓNS: Ofreceranse diferentes estratexias que axuden a expresar libremente as emocións xestionándoas de maneira correcta.
 • AUTONOMÍA EMOCIONAL: Preténdese que os nenos e nenas se fagan autónomos para xestionar as súas propias emocións e que adquiran unha autoestima positiva que lles axude a afrontar diferentes situacións emocionais que se atoparán ao longo da súa vida.
 • AS EMOCIÓNS DOS DEMAIS: Preténdese que os nenos e nenas teñan a capacidade para manter relacións cos demais polo que se lles ofrecerán recursos e, tomarase consciencia do que precisamos para ter boas relacións.
 • O BENESTAR PERSOAL E SOCIAL: Preténdese axudar aos nenos e nenas a ter boas relacións sociais, a ter sentimentos de presenza nun grupo e atopar o benestar de forma individual e grupal.

Propostas transversais

Ademáis da programación principal, o servizo complementarase con outras propostas transversais:

 • RECUNCHOS EDUCATIVOS: Como parte da atención ás diferenzas, intereses e ritmos de aprendizaxe de cada neno ou nena en determinadas actividades ou momentos do día os monitores e monitoras promoverán o traballo por recunchos. Delimitaranse neste caso os espazos de traballo claros con materiais e normas específicas no que os nenos e nenas poderán escoller libremente.
 • APOIO ÁS TAREFAS EDUCATIVAS: Debido á finalidade conciliadora do servizo, moitos dos nenos e nenas que acoden ao mesmo, non poden facer os deberes na súa casa xa que chegan nun horario no que deben comezar a prepararse para o día seguinte e reencontrarse coa súa familia. 
 • MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA): Axudaremos aos nenos e nenas a xerar estratexias para afrontar eficazmente os seus medos e ansiedades que á súa vez nos servirá para afianzar os vínculos afectivos entre os membros do grupo. 
 • DIVERCIENCIA: O obxectivo desta actividade é espertar a curiosidade nos nenos e nenas dunha forma divertida a través dos experimentos con elementos do seu contorno: auga, aceite, sal, vinagre…
 • MUSICOTERAPIA: Neste proxecto concibimos a musicoterapia como unha actividade que  utiliza os efectos beneficiosos da música para potenciar o desenvolvemento das  habilidades físicas e mentais.
 • BATEDOR DE LINGUAS: Utilizaremos dinámicas onde os nenos e nenas se divertirán mantendo contacto con outros idiomas e culturas do territorio español e estranxeiro dunha forma natural  e espontánea.
 • EXPRESIÓN A TRAVÉS DO MOVEMENTO: Actividade encamiñadas a promover o exercicio físico nos nenos e nenas coa finalidade de desenvolver as súas destrezas motrices