• Moitas actividades, moita diversión

    Ao longo do verán levaremos a cabo actividades moi variadas: xogos cooperativos, xogos na natureza, piscina, saídas, visitas, mindfulnes...

  • Concilia Vacacións 2018

    O obxectivo do campamento é coidar dos nenos e nenas á vez que lles aprendemos a xestionar o seu tempo libre, ensinándolles a ocupar este con actividades lúdicas e educativas acorde ao seu desenvolve-mento, inculcando actitudes de respecto, cooperación e tolerancia a través de obradoiros e xogos compartidos.As últimas actividades


“Canto máis nos alonxamos, física e emocionalmente, da nosa conexión co resto dos seres e elmentos que habitan a Terra, máis dificultades temos para relacionarnos con eles”

Heike Freire